Tuotteet

Ruuvikuljettimet

Siirtoruuvi-Ruuvikuljettimet

Ruuvikuljetin on kustannustehokas ja pitkäikäinen tapa siirtää erilaisia materiaaleja monenlaisissa sovelluskohteissa. Se on ideaalinen erilaisten kuivien ja puolijuoksevien materiaalien siirtämiseen ja käsittelyyn. Erilaisiin hihnakuljettimiin ja pneumaattisiin ruuveihin verrattuna huoltovapaampi ja alkuinvestoinniltaan edullisempi ratkaisu. Ruuvikuljetin on kompakti, monikäyttöinen ja voi tarvittaessa sisältää useita sisäänmeno- ja ulostuloyhteitä.

Ruuvikuljetinta voi käyttää esimerkiksi sekoitukseen, paakkujen hajoittamiseen, viilentämiseen, lämmittämiseen, laimentamiseen, repimiseen tai kuivaamiseen. Ruuvikuljettimella voidaan siirtää esimerkiksi jauhemaisia- ja rakeisia tuotteita kuten kaoliinia, sementtiä, viljaa, mineraaleja, sekä puuhaketta, sellumassaa, lietettä yms.

Suunnittelemme ja valmistamme sekä standardimoduuleihin perustuvia että vakiotyypistä poikkeavia ruuvikuljettimia. Ruuvikuljettimia on saatavana myös ATEX-tilaluokkaan 21 ja 22 (94/9/EY laiteluokka 2 ja 3).

Putkimaiset ruuvikuljettimet ovat tiiviitä, joten niillä taataan tuotantolinjojen pölyttömyys. Valmistamme putkimaisia ruuvikuljettimia tyypillisesti kokoluokissa 100-2000 mm ja asennusasento voi olla 0-90°.

Kourumaisia ruuvikuljettimia on saatavilla kokoluokassa 100-1500mm. Kourumaisten kuljettimien asennusasento voi olla 0-45°.

Lataa esite putkimaiset ruuvikuljettimet Lataa esite kourumaiset ruuvikuljettimet

 

 

Ruuvipumput

Siirtoruuvi-Ruuvipumput

Ruuvipumppu on mm. lietteiden, nesteiden ja raakaveden pumppaukseen jätevedenpuhdistamoissa käytettävä siirtoratkaisu. Tyypillistä ruuvipumpuille on suuri kapasiteetti ja hyvä hyötysuhde.  Vaihtoehtoiset asennustavat, helppohoitoisuus ja pitkä elinikä ovat ruuvipumpun ehdottomia etuja.

Ruuvipumppuja voidaan valmistaa hiiliteräksen lisäksi myös haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä.

Lataa esite ruuvipumpuista

 

 

Kuljetinruuvit

Siirtoruuvi-Kuljetinruuvit

Kuljetinruuvit valmistamme joko asiakkaan tai Siirtoruuvi Oy:n suunnitelmien mukaisesti. Tarvittaessa voimme käydä asiakkaan kohteessa mitoittamassa vanhan ruuvin modifiointia tai korvaamista varten.

 

 

Kierukat

Siirtoruuvi-Kierukat

Siirtoruuvi Oy valmistaa  kierteenvalssauskoneella kylmävalssausmenetelmällä korkealaatuisia kierukoita. Varastokokoja pystymme toimittamaan nopealla toimitusajalla kilpailukykyiseen hintaan. Erikoistilauksesta toimitamme vakiotuotteista poikkeavia kokoja asiakkaiden tarpeisiin.

Kylmävalssausmenetelmällä saadaan huomattavasti lujempi ja kulutustakestävämpi kierukka kuin levykiekoista valmistamalla. Sitkeästä suomalaisesta syvävetoteräksestä valmistetut kierukat toimitetaan maalaamattomina 3 m pituisina joko oikea- tai vasenkätisinä.

Lataa esite kierukoista

 

 

Laimennusruuvit

Siirtoruuvi-Laimennusruuvit

Laimennusruuveja käytetään erityisesti kuljetettavan väliaineen hallituun laimentamiseen prosessin vaatimusten mukaisesti. Tyypillisesti kuljetin räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti juuri oikeaan käyttöön.

 

 

Ruuvipohjat

Siirtoruuvi-Ruuvipohjat

Ruuvipohjia käytetään huonosti valuvien aineiden purkuun astioista ja siiloista. Käyttökohteita ovat biolaitosten liete tai teollisuusliete, hake, sahajauho ja mm. elintarviketeollisuuden jauhot. Yhdessä kourussa on useampia ruuveja.

Ruuvipohjien etu on jatkuva tasainen materiaalin purku ja syöttö, kyky käsitellä vaikeita materiaaleja ja suuri purkupinta-ala.

 

 

Pystyruuvit

Siirtoruuvi-Pystyruuvit

Pystyruuvi on prosessiteollisuuden ehkä vaativin ruuvikuljetin. Suuri pyörintänopeus, kuljettimen pituus ja tehokas käyttölaite asettavat kovat edellytykset ruuvin tarkkuudelle ja tasapainotukselle. Siirtoruuvi Oy on toimittanut lukuisia pystyruuveja eri puolille maailmaa.

 

 

Repivät ruuvit

Siirtoruuvi-Repivat_ruuvit

Repivällä ruuvikuljettimella muokataan mekaanisesti kuljetettavaa materiaalia. Repijöiden muoto ja sijoittelu määritellään tapauskohtaisesti ja kokemusperäisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Scroll Up